Wydział Nauk Społecznychlogo wns

Dziekanat

ul. Bohaterów Westerplatte 64

tel./fax. (59) 84 05 919 -920 -921 
ef@apsl.edu.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30Na Wydziale realizowane są studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz studia podyplomowe. Na 4 kierunkach i 15 specjalnościach kształci się ogółem 1364 studentów (stan z dn. 09.05.2013 r.). Wydział prowadzi także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i edukacji artystycznej.

Zajęcia dydaktyczne realizuje 118 nauczycieli akademickich, w tym 19 profesorów i doktorów habilitowanych, 52 doktorów. W 2012 roku dorobek naukowy naszych pracowników stanowiło 117 publikacji (744 pkt.), w tym 27 publikacji zamieszczonych w czasopismach z listy ministerialnej oraz 20 prac zwartych. Niebagatelny jest również dorobek artystyczny pracowników Instytutu Muzyki. Składają się na niego: nagranie płyt, prowadzenie warsztatów muzycznych, aranżacje muzyczne i bogata działalność koncertowa. Pracownicy Wydziału uczestniczyli w 153 konferencjach naukowych, w tym 64 międzynarodowych i 89 krajowych. Wydział współpracuje z licznymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, w tym z Austrii, Niemiec, Norwegii, Estonii, Czech, Belgii, Węgier, Rumunii, Turcji, Łotwy, Rosji, Ukrainy, Białorusi

Wydział składa się z następujących jednostek:

Instytut Muzyki
Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej
Katedra Administracji i Socjologii