Informacje dla studentów


ul. Arciszewskiego 22 A
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 84 05 382 w. 382

 

UWAGA !!! zmiana adresu e-mail
e-mail: studiumwf@apsl.edu.pl (centrumcsr.wf@apsl.edu.pl - e-mail ważnyc do końca stycznia)

Poniższy adres dotyczy tylko przedstawiania zgłoszeń dotyczących udziału w rozgrywkach sportowych i imprezach organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: studiumwf.zapisy@apsl.edu.pl

Kierownik

dr Robert Bąk

Pracownicy dydaktyczni:

mgr Małgorzata Bieńkowska
mgr Marek Pasławski
mgr Bronisław Siluk

Pracownicy administracyjni:

mgr Halina Pilecka

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Akademii Pomorskiej, realizującą program wychowania fizycznego, sportu i turystyki w uczelni, odpowiedzialną za jego wykonanie oraz realizowanie zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego na wszystkich kierunkach studiów. Studenci sami wybierają formę realizacji zajęć wf spośród propozycji przedłożonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Ponadto realizuje ono inne formy kształcenia dla potrzeb wychowania fizycznego i sportu, jeżeli zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na to zezwalają, a zatwierdzone są przez Senat Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Zobacz zdjęcia z naszych imprez sportowych

Wychowanie fizyczne na wesoło

Zarząd Główny Akademicki Związek Sportowy

 


 Dyżury pracowników SWFiS

Imię i nazwisko wykładowcy Dzień tygodnia Godziny dyżuru Uwagi
dr Robert Bąk poniedziałek 15:15 – 16:45

od 20.02.2017

mgr Małgorzata Bieńkowska

środa

 10:45 - 12:15

od 13.02.2017

mgr Marek Pasławski poniedziałek 12:30 - 13:15 od 13.02.2017

wtorek

13:00 - 13:45

od 13.02.2017

mgr Bronisław Siluk

 środa

 11:45 - 13:15

 od 22.02.2017

azs futsal