Strona Główna

Ważna informacja

EU_stud_pom_011
Informujemy, że odbędzie się nabór na Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia „pomostowe”, niestacjonarne, na rok akademicki 2014 / 2015

Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Nauk o Zdrowiu prowadzi wyższe studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz zdrowie publiczne.

Wzorcowo wyposażone laboratorium patofizjologii i immunohistochemii, pracownie pielęgniarstwa klinicznego, zabiegów instrumentalnych, medycyny ratunkowej, anatomii klinicznej, symulacyjna ratownictwa medycznego, multimedialna przedmiotów klinicznych oraz rehabilitacji i odnowy biologicznej, sala audytoryjna i stały dostęp do Internetu stanowią profesjonalną bazę naukowo–dydaktyczną.

Misja Instytutu Nauk o Zdrowiu :
„Człowiek i jego zdrowie najwyższą wartością. Troska o innych ludzi wyraża się w dążeniu do osiągnięcia jak najwyższych kompetencji i kwalifikacji zawodowych”

Od 2002 roku dyplomy licencjata pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego otrzymało ponad 900 absolwentów.

Studenci mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Biblioteka jest funkcjonalnie urządzona i bardzo dobrze zaopatrzona w literaturę z zakresu nauk medycznych i pokrewnych. Istnieje również dostęp do czasopism elektronicznych.

Uczelnia od roku akademickiego 2007/2008 realizuje projekt: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznościowego.

Akademia Pomorska w Słupsku realizuje również wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym projekt „Doposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowych z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i badania fizykalnego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest utworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej do kształcenia umiejętności zawodowych.

Drugim projektem partnerskim jest „Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej w celu poprawy jakości kształcenia studentów kierunków medycznych, technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego”. Realizacja projektu ma usprawnić proces nauczania anatomii, która jest przedmiotem podstawowym na kierunkach medycznych.

Trzecim projektem partnerskim jest „Poprawa jakości kształcenia studentów poprzez przebudowę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego w GUMed w Gdańsku i APS w Słupsku. Podstawowym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów GUMed i APS poprzez utworzenie nowego przedmiotu (Podstawy Medycyny Klinicznej) w ramach którego zostanie wykorzystana nowoczesna metodologia i narzędzia dydaktyczne.