Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku organizuje II Olimpiadę Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, kształtowanie poczucia gotowości do wypełniania powinności patriotyczno – obronnych w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w czasie klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, jak również kształtowanie właściwych nawyków i zachowań w sytuacjach zagrożeń.

Miło nam poinformować, że wspólny projekt przemocwsieci.pl – Bezpieczniej w Internecie Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz firmy Comdrev.pl został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Przypominamy, że na podstawie porozumienia z dn. 15.12.2015 r. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz z firmą Comdrev.pl zainicjował ogólnokrajowy projekt przemocwsieci.pl – Bezpieczniej w Internecie. Projekt ten powstał w odpowiedzi na coraz większą ilość zagrożeń wynikających z przeglądania niewłaściwych treści w Internecie przez dzieci i młodzież. Celem projektu jest monitorowanie i eliminacja zagrożeń oraz ograniczenie dostępu małoletnim do niewłaściwych treści przy udziale powołanego do tego celu Akademickiego Centrum Monitoringu Zagrożeń Cyberprzestrzeni.

Misją przemocwsieci.pl jest nadzorowanie Internetu, wyszukiwanie i katalogowanie zagrożeń oraz zgłaszanie odpowiednim organom przypadków naruszeń prawa w sieci. Comdrev.PL ściśle współpracuje z IBN AP nad budową baz zagrożeń oraz rozwojem usługi PROTECTI.

Dodatkowo Instytut Bezpieczeństwa Narodowego zamierza od roku akademickiego 2016/2017 zorganizować przy współudziale Comdrev.pl studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Komitet Organizacyjny IUNC serdecznie zaprasza do udziału w 5. Międzynarodowej Konferencji Sieci Uniwersytetów - Networking Conference - IUNC Eurazja 2016 (w dniach 11-13 maja 2016 w Moskwie, Rosja).

IUNC Eurasia 2016 jest pierwszą i wyjątkową konferencja nt. Międzynarodowego Szkolnictwa Wyższego, mającą na celu stworzenie skutecznej i łatwej w obsłudze platformy "uniwersytetu do uniwersytetu" i "uniwersytet-agent" ułatwiającej pierwszy kontakt i zmierzającej do dalszego rozwoju współpracy między Uczelniami na skalę międzynarodową.

W konferencji udział weźmie ponad 200 uczestników z Eurazji i całego świata. Program IUNC Eurasia 2016 będzie łączyć atrakcyjne sesje i prezentacje wiodących ekspertów współpracy międzynarodowej, okrągłe stoły i dyskusje, oferując tym samym ogromne możliwości do dzielenia się najlepszymi praktykami i wspierające wymiany pomysłów.

Szczegóły na stronie organizatora: http://iunc.net/conference/view/15

[BKWG]

W dniu 16 marca br. odbyły się wybory Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku, w wyniku których na stanowisko Rektora został wybrany dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski. Wyboru nowego Rektora dokonało Kolegium Elektorów Uczelni.

Dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski jest pracownikiem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, kierownikiem Zakładu Botaniki i Ochrony Przyrody.

W obecnej kadencji sprawuje funkcję Prorektora ds. Programów Europejskich i Współpracy z Gospodarką. Pan Profesor swoją działalność naukową prowadzi w szczególności w zakresie geobotaniki i paleobotaniki, zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, renaturyzacji mokradeł oraz matematycznego modelowania procesów ekologicznych.

Rektor - elekt rozpocznie urzędowanie z dniem 1 września 2016 r. i funkcję tę obejmie na kadencję 2016-2020.