ul. Arciszewskiego 22A
76-200 Słupsk

(budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego)
Kierownik Sekcji- pokój 10
Biuro Sekcji Funduszy Zewnętrznych - pokój 31

Kierownik Sekcji:

mgr Barbara Podruczna-Mocarska
Tel.: 59 84 05 387 wew. 387
E-mail: barbara.podruczna-mocarska@apsl.edu.pl

Biuro Sekcji Funduszy Zewnętrznych:

Tel. / fax: 59 84 00 513 wew. 232
E-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl

mgr Anna Deryło - specjalista - zastępca Kierownika Sekcji
mgr Magdalena Blazer - specjalista
mgr Emilia Simonowicz - specjalista
mgr Aleksander Dańczak- specjalista