Archiwum Uczelnianebook arch

ul. Arciszewskiego 22a 
76-200 Słupsk
tel. 59 84 05 368
tel. 59 84 05 370
e-mail: archiwum@apsl.edu.pl

Pracownicy Archiwum

mgr Eugenia Rybak - Kierownik
tel.: 59 84 05 368
e-mail: eugenia.rybak@apsl.edu.pl
Dom Studenta nr 4, pokój 19

dr Krzysztof Myszkowski - główny specjalista
tel. 59 84 05 370
e-mail: krzysztof.myszkowski@apsl.edu.pl
Dom Studenta nr 4, pokój 16

Adam Głogowski - specjalista
tel.: 59 84 05 370
e-mail: adam.glogowski@apsl.edu.pl
Dom Studenta nr 4, pokój nr 17

mgr Halina Stopa - starszy referent
tel. 59 84 05 370
e-mail: halina.stopa@apsl.edu.pl
Dom Studenta nr 4, pokój nr 16


Zadania Archiwum:

Podstawowym zadaniem Archiwum jest prowadzenie działalności archiwalnej i informacyjnej.

Działalność archiwalna to: kształtowanie zasobu, przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji, prowadzenie ewidencji, brakowanie i udostępnianie materiałów wytworzonych w Uczelni.
Działalność informacyjna to: popularyzacja wiedzy o zasobie Archiwum oraz zbieranie, gromadzenie i udzielanie informacji o źródłach do dziejów Uczelni, jej pracowników i absolwentów.

Inne zadania wykonywane przez Archiwum:

Sporządzanie kwerend, zaświadczeń o czasokresie studiów (m.inn. do celów emerytalnych), innych dokumentów dotyczących odbytych studiów (np. Kart Przebiegu Studiów absolwentom sprzed 2005 roku czy średniej ocen).

Archiwum AP wchodzi w skład państwowej sieci archiwalnej, pełniąc funkcje archiwum zakładowego. Współpracuje z Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Słupsku i archiwami szkół wyższych i instytucji naukowych oraz Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Dokumenty:

Formularze do pobrania: