TRADYCJA

Akademia Pomorska w Słupsku jest wyższą uczelnią publiczną o czterdziestoletniej tradycji. Powstała w 1969 r. pod nazwą Wyższa Szkoła Nauczycielska. 
W trakcie wieloletniej działalności uczelni jej nazwa była kilkakrotnie zmieniana, co wynikało z wymogów formalnych i poszerzania oferty edukacyjnej.

Akademia Pomorska w Słupsku powstała w 1969 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów (DzU Nr 18 poz.134) jako Wyższa Szkoła Nauczycielska.

Bazą dla WSN było Studium Nauczycielskie istniejące od 1957 r.

Obecną nazwę -Akademia Pomorska w Słupsku- uczelnia przyjęła w 2006 r., wcześniej – w 1974 r. Wyższa Szkoła Nauczycielska przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 2000 r. WSP – w Pomorską Akademię Pedagogiczną. 

DZIEJE UCZELNI:

1957-1969 Studium Nauczycielskie
1969-1974 Wyższa Szkoła Nauczycielska
1974-2000 Wyższa Szkoła Pedagogiczna
2000-2006 Pomorska Akademia Pedagogiczna
od 2006 Akademia Pomorska - obecnie

 • 1_APalbum
 • 2_APalbum
 • 3_APalbum
 • 5_APalbum
 • 7_APalbum
 • 8_APalbum
 • 9_APalbum
 • 10_APalbum
 • 11_APalbum
 • 12_APalbum
 • 13_APalbum
 • 14_APalbum
 • 15_APalbum
 • 16_APalbum
 • 17_APalbum
 • 19_APalbum