Informacje dla studentów


ul. Arciszewskiego 22 A
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 84 05 382 w. 382

 

UWAGA !!! zmiana adresu e-mail
e-mail: studiumwf@apsl.edu.pl (centrumcsr.wf@apsl.edu.pl - e-mail ważnyc do końca stycznia)

Poniższy adres dotyczy tylko przedstawiania zgłoszeń dotyczących udziału w rozgrywkach sportowych i imprezach organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: studiumwf.zapisy@apsl.edu.pl

Kierownik

dr Robert Bąk

Pracownicy dydaktyczni:

mgr Małgorzata Bieńkowska
mgr Marek Pasławski
mgr Bronisław Siluk

Pracownicy administracyjni:

mgr Halina Pilecka

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Akademii Pomorskiej, realizującą program wychowania fizycznego, sportu i turystyki w uczelni, odpowiedzialną za jego wykonanie oraz realizowanie zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego na wszystkich kierunkach studiów. Studenci sami wybierają formę realizacji zajęć wf spośród propozycji przedłożonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Ponadto realizuje ono inne formy kształcenia dla potrzeb wychowania fizycznego i sportu, jeżeli zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na to zezwalają, a zatwierdzone są przez Senat Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Zobacz zdjęcia z naszych imprez sportowych

Wychowanie fizyczne na wesoło

Zarząd Główny Akademicki Związek Sportowy

 


 Dyżury pracowników SWFiS

Imię i nazwisko wykładowcy Dzień tygodnia Godziny dyżuru Uwagi
dr Robert Bąk środa 9:30 – 11:00

od 03.10.2016 r.

Uwaga: dyzur 18 stycznia odwołany,

w zamian dyzur: 27.01.2017 r. (piatek)

mgr   Małgorzata Bieńkowska

środa

16.15 - 17:45

od 09.01.2017 r.

mgr Marek Pasławski

wtorek

13.15-14.45

od 03.10.2016 r.

mgr Bronisław Siluk