Z funduszu pomocy materialnej studenci i doktoranci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,

  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,

  4. zapomogę.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.
Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta.

TERMINY

Studenci/Doktoranci, którzy chcą otrzymywać stypendium specjalne, stypendium socjalne (lub socjalne w zwiększonej wysokości) w roku ak. 2016/17 powinni złożyć komplet dokumentów w terminie:

  • do 5 października

Studenci/Doktoranci, którzy są zainteresowani otrzymywaniem stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów w roku ak. 2016/17 powinni złożyć wnioski w terminie:

  • do 20 października

 

KONTAKT

mgr Katarzyna Porucka
mgr Bożena Jaworska


Biuro ds. Kształcenia i Studentów
ul. Boh. Westerplatte 64 pok. 320 - II piętro

Przyjmowanie interesantów od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00

Poniedziałek wyłączony z obsługi interesantów

Kontakt: tel. 0 59 84 05 944;

e-mail:
katarzyna.porucka@apsl.edu.pl
bozena.jaworska@apsl.edu.pl


Załączniki do pobrania: