Warsztaty biochemiczne „Laboratorium zdrowia”

Semestr letni 2016/2017 Uniwersytetu dla Dzieci

Zajęcia warsztatowe realizowane w laboratorium „Ekofizjologii” Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22b

Wykładowcy: Prof. nadzw. dr hab. Natalia Kurhaluk, mgr Mirosława Jagodzińska

Zajęcia warsztatowe realizowane w następujących tematach:  [zobacz harmonogram zajęć]