FE UMWP  UE EFRR


Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym
w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)

Zespół Zarządzający Projektem SOA informuje, że w dniu 16.11.2017 został ogłoszony przetarg:

Roboty budowlano-remontowe w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”.

Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej BIP Akademii Pomorskiej: >Roboty budowlano-remontowe>

Dnia 30.10.2017r. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie kwalifikowania nauczycieli akademickich do zespołów opracowujących programy kształcenia w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”. Na podstawie Procedury kwalifikowania nauczycieli akademickich do zespołów opracowujących program kształcenia w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” Komisja oceniła formularze zgłoszenia oraz sporządziła listę nauczycieli akademickich powołanych do pracy w zespołach. Lista zakwalifikowanych 28 osób została opublikowana w zakładce Programy kształcenia.

W każdy poniedziałek w Akademii Pomorskiej odbywa się spotkanie Zespołu Zarządzającego Projektem SOA, podczas którego omawiane są bieżące sprawy związane z realizacją Projektu.

Zespół Zarządzający Projektem: Koordynator Projektu - dr Wioletta Szymańska, Asystent Koordynatora Projektu dr Zofia Lewandowska, Specjalista ds. budowlanych mgr Krzysztof Hubisz, Koordynator ds. ICT mgr Ryszard Szaja, Specjalista ds. wyposażenia mgr Ireneusz Lewandowski, Specjalista ds. programów kształcenia dr Paulina Szmielińska-Pietraszek, Specjalista ds. rozliczeń mgr Magdalena Olejnik, Specjalista ds. rozliczeń dr Aldona Kubas (płace).

W dniu 24.10.2017r. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Projektu SOA. Komitet przyjął raport Zespołu Zarządzającego Projektem z postępu rzeczowego realizacji Projektu. Dyskutowano wspólnie z Partnerami o planowanych kolejnych działaniach dotyczących realizacji staży zawodowych dla nauczycieli akademickich, powołania zespołów do modyfikacji programów kształcenia oraz podjęciu kolejnych działań promocyjnych projektu.