Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu grantowego UE "Europa dla obywateli"

22 czerwca br. w godz. 10:30 - 15:00 zapraszamy na spotkanie informacyjne polskiego Punktu Kontaktowego programu grantowego UE „Europa dla obywateli”, które odbędzie się w Słupsku. Spotkanie to jest skierowane do osób, które pracują w jednostkach samorządu terytorialnego bądź organizacjach pozarządowych i są zainteresowane realizacją projektów we współpracy międzynarodowej, związanych z rozwojem aktywności obywatelskiej, demokratycznym zaangażowaniem i pamięcią europejską. Link do wydarzenia na naszej stronie internetowej to:http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkania-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-slupsk-22-czerwca-bydgoszcz-29-czerwca/).

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 22 czerwca br. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6 w Słupsku. 
Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom III sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych celów, priorytetów i zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym UE „Europa dla obywateli”. Program „Europa dla obywateli” przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej. 
W ramach programu „Europa dla obywateli” można zrealizować projekt w obszarach: 
  1. Pamięć Europejska 
  2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie 
  2.1. Partnerstwo miast 
  2.2 Sieci miast 
  2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego. 
Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie polskiego Punktu Kontaktowego programu: europadlaobywateli.pl; oraz na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, zarządzającej programem: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

Podczas spotkania informacyjnego będzie można dowiedzieć się m.in.: na jakie działania społeczne, edukacyjne i kulturalne można otrzymać dofinansowanie, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu i pisaniu wniosku, o dobrych praktykach w projektach, które otrzymały dofinansowanie, 
o sposobach pozyskiwania partnerów do projektów. „Europa dla obywateli” to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej, znajdujący się pod linkiem: http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkania-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-slupsk-22-czerwca-bydgoszcz-29-czerwca/ Zapraszamy na spotkanie! 

Miejsce Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, Niedziałkowskiego 6, Słupsk

Galeria Akademicka


czynna: pn-pt w godzinach 8.00-15.30
zapraszamy na:

Akademia Pomorska w oczach studentów

Wystawa prac fotograficznych Dominika Windorpskiego

Galeria Akademicka ul. Boh. Westerplatte 64

Serdecznie zapraszamy