Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na III Ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów do Akademii Pomorskiej w Słupsku
Kontakt 

23 września 2017 r. doktoranci Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie i przedmioty”. Myślą przewodnią trzeciej edycji konferencji pozostaje tematyka dotycząca procesów zachodzących na ziemiach polskich i w krajach sąsiednich, a także wzajemnych relacji Polski z jej sąsiadami. Tym razem jednak chcemy zwrócić uwagę szczególnie na materialny aspekt codzienności na ziemiach polskich i ziemiach jej sąsiadów oraz na podobieństwa i różnice w podejściu do materialnej codzienności człowieka. Wszelkie przedmioty nie tylko wskazują na system wartości, potwierdzają tożsamość człowieka oraz obrazują relacje międzyludzkie, ale i stanowią narzędzie zmiany rzeczywistości. Zależy nam na ukazaniu znaczenia przedmiotów zarówno jako tła działalności człowieka, jak i głównego motoru zmian otaczającego go świata. Interesować nas zatem będą następujące zagadnienia: 

  • Materialne podstawy funkcjonowania człowieka na ziemiach polskich i jej sąsiadów. 
  • Codzienność mieszkańca ziem polskich i sąsiednich na przestrzeni dziejów. 
  • Wiedza jaką dają przedmioty z przeszłości o człowieku, jego tożsamości, pozycji społecznej, charakterze, sposobie bycia, wieku i wykształceniu. 
  • Rola w życiu człowieka przedmiotów mających znaczenie symboliczne, pamiątek, podarunków itp. 
  • Działalność człowieka obejmująca wykorzystanie wszelkiego rodzaju narzędzi, broni, zabawek, przedmiotów codziennego użytku, zaspokajających jego potrzeby oraz pomagających mu modyfikować otaczającą go rzeczywistość.

Konferencja odbędzie się w Słupsku, w siedzibie Akademii Pomorskiej, 23 września 2017 roku. Organizatorzy gwarantują wydanie wystąpień w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym (jeśli recenzje artykułu będą pozytywne). Konferencja jest jednodniowa. Zainteresowanych noclegiem wesprzemy w staraniach o uzyskanie pokoju w Domu Studenta - http://www.tanienoclegi.slupsk.pl (na własny koszt, opłaty są niewielkie). 

Propozycje tematów wystąpień prosimy nadsyłać do mgra Marcina Prusaka:

konferencja.doktorantow.slupsk@wp.pl 

Ostateczny termin zgłaszania udziału w konferencji to 20 sierpnia 2017 roku. Opłata konferencyjna – w przypadku nadesłania zgłoszenia do 30 czerwca doktoranci Akademii Pomorskiej zwolnieni są z opłaty konferencyjnej, doktoranci z innych uczelni zobowiązani są uiścić opłatę w wysokości 50 zł.

Przy przysyłaniu zgłoszeń w terminie między 1 lipca a 20 sierpnia: opłata dla doktorantów Akademii Pomorskiej wynosi 50 zł, zaś doktorantów pozostałych uczelni – 100 zł. 

Prosimy o uiszczanie opłaty konferencyjnej na konto nr: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a. Z dopiskiem: wpłata subkonto 249-554 „Polska i jej sąsiedzi na przestrzeni wieków". Propozycję prosimy przesyłać w formie wypełnionej karty uczestnictwa.

Karta uczestnictwa

Miejsce Akademia Pomorska w Slupsku

Galeria Akademicka


czynna: pn-pt w godzinach 8.00-15.30
zapraszamy na:

Akademia Pomorska w oczach studentów

Wystawa prac fotograficznych Dominika Windorpskiego

Galeria Akademicka ul. Boh. Westerplatte 64

Serdecznie zapraszamy