Kalendarz wydarzeń

Finał rekrutacji na staże zawodowe dla nauczycieli akademickich w ramach Projektu SOA

Akademia Pomorska w Słupsku wraz z Partnerem Projektu – Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową na Region Słupski przystąpiła do organizacji staży zawodowych dla nauczycieli akademickich, którzy są zatrudnieni w Akademii Pomorskiej w Słupsku, w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego celem podniesienia kwalifikacji  w zakresie kształcenia praktycznego na kierunkach modyfikowanych w ramach Projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

17 października 2017r. kończy się rekrutacja nauczycieli akademickich na staże zawodowe w ramach Projektu SOA. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji nauczycieli akademickich na staże zawodowe znajdują się pod adresem: www.apsl.edu.pl/staze Serdecznie zapraszamy!

Galeria Akademicka


czynna: pn-pt w godzinach 8.00-15.30
zapraszamy na:

Akademia Pomorska w oczach studentów

Wystawa prac fotograficznych Dominika Windorpskiego

Galeria Akademicka ul. Boh. Westerplatte 64

Serdecznie zapraszamy