Zapraszamy do udziału w nowym konkursie sieci HERA pt. Public spaces: Culture and Integration in Europe. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-08-28-nowy-konkurs-hera oraz w Biurze ds. Nauki

Narodowe Centrum Nauki informuje, że w październiku 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs organizowany przez konsorcjum BiodivERsa we współpracy z organizacją Belmont Forum
Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-07-31-biodiversa-belmont-forum-zapowiedz-kolejnego-konkursu

W związku z planowanym na wrzesień 2017 r. ogłoszeniem konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentacji konkursowej. Równocześnie informujemy, że ostateczne warunki konkursu DAINA zostaną uchwalone oraz ogłoszone we wrześniu 2017 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-07-21-daina-projekt-dokumentacji oraz w Biurze ds. Nauki.

DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r.

Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r.

Więcej informacji w Biurze ds. Nauki oraz na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu