Events Calendar

Instytut Matematyki zaprasza na bezpłatny kurs przedmaturalny z matematyki

Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w bezpłatnym kursie przedmaturalnym z matematyki. Spotkania będą się odbywać przez siedem kolejnych sobót od 11.02.2017 w godz. 10:00 – 12:00 w sali 68 Instytutu Matematyki w budynku Uczelni przy ul. Kozietulskiego 6-7 według następującego harmonogramu

11.02. 2017   Mam moc, czyli o potęgach, logarytmach i pierwiastkach (dr Irena Domnik)

18.02.2017   Możliwe czy prawdopodobne? (dr Małgorzata Turowska)

25.02.2017   Rozwiązać nierozwiązane (dr Katarzyna Nowakowska)

4.03.2017  Proste nieproste, krzywe – niekrzywe (dr Gertruda Ivanova)

11.03. 2017  Wirujące figury (dr Beata Kloskowska)

18.03.2017 Kąty, trójkąty, wielokąty, czyli wokół  geometrii elementarnej (dr Zofia Lewandowska)

25.03.2017   Łacińska mafia – sinus, cosinus i spółka (dr Stanisław Kowalczyk)

Zgłoszenia udziału w warsztatach należy dokonać na adres:  irena.domnik@apsl.edu.pl  podając imię, nazwisko, nazwę szkoły, adres e-mailowy i nr telefonu kandydata .

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy!

Galeria Akademicka


czynna: pn-pt w godzinach 8.00-15.30
zapraszamy na:

Akademia Pomorska w oczach studentów

Wystawa prac fotograficznych Dominika Windorpskiego

Galeria Akademicka ul. Boh. Westerplatte 64

Serdecznie zapraszamy