Events Calendar

Instytut Historii i Politologii AP zaprasza na sympozjum naukowe "Nowy Testament w świetle badań historycznych"

Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym-Oddziałem w Słupsku mają zaszczyt zaprosić na sympozjum naukowe „Nowy Testament w świetle badań historycznych”, które odbędzie się 12 stycznia w godz. 16.00-18.30 w auli Akademii Pomorskiej (sala 414), ul. Westerplatte 64.

Na zaproszenie dra Wojciech Bejdy swoje referaty wygłoszą ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz oraz dr Alfred Palla.

 Ks. prof. Józef Naumowicz z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest uznanym badaczem literatury wczesnochrześcijańskiej, patrologiem i bizantynologiem, autorem wielu książek, w tym dwóch nawiązujących do tematyki bożonarodzeniowej: „Narodziny Bożego Narodzenia”, Kraków 2016 oraz „Historia świątecznej choinki”, Kraków 2016.

Z zaproszenia skorzystał również dr Alfred Palla – pisarz, podróżnik, historyk, biblista, autor kilkunastu książek, m. in. „Całun Turyński: wielka historia czy wielka mistyfikacja?”, Warszawa 2008  oraz „Sekrety Biblii”, Rybnik 2002.

Dr Wojciech Bejda z Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej specjalizuje się w tematyce okresu Drugiej Świątyni obejmującej także Nowy Testament. W Wydawnictwie Akademii Pomorskiej ukaże się w najbliższym czasie jego książka „Od Saula do Agryppy II. Żydowscy królowie w pismach Józefa Flawiusza”.

Program sympozjum:

  1. Dr Alfred Palla, Wiarygodność Nowego Testamentu. Spojrzenie historyczne.
  2. Dr Wojciech Bejda, „Rzeź niewiniątek” na tle polityki Heroda Wielkiego.  Fakt historyczny czy fikcja literacka?
  3. Ks. prof. Józef Naumowicz, Powstanie świąt Bożego Narodzenia i Trzech Króli i ich biblijne podstawy

Po prezentacji referatów będzie można nabyć książki prelegentów i otrzymać autograf. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Location Aula Akademii Pomorskiej w Słupsku (sala 414), ul. Westerplatte 64

Galeria Akademicka


czynna: pn-pt w godzinach 8.00-15.30
zapraszamy na:

Akademia Pomorska w oczach studentów

Wystawa prac fotograficznych Dominika Windorpskiego

Galeria Akademicka ul. Boh. Westerplatte 64

Serdecznie zapraszamy