Events Calendar

Zapraszamy na "Dzień otwartej Akademii" i przypominamy o wcześniejszej rezerwacji miejsc.

                           19.05.2017 r.

Godzina Temat Prowadzący Ilość osób Rezerwacje
8:00-10:00

Satelitarne badanie Morza Bałtyckiego

prof. Dariusz Ficek

Do 60

s. 105

Instytut Fizyki

tel. (0-59) 84 05 338

e-mail: if@apsl.edu.pl

10:00-12:00

Spirometria

dr Halyna Tkachenko

Do 15

s. 209

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

tel. (0-59) 84 05 348

e-mail: biologia@apsl.edu.pl

10:00-12:00 Poznajemy pierwotniaki prof. Oleg Aleksandrowicz

Do 15

s. 224

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

tel. (0-59) 84 05 348

e-mail: biologia@apsl.edu.pl

10:00-12:00 Tłumaczenia użytkowe mgr Tomasz Kowalski  

Instytut Neofilologii

tel. (0-59) 84 00 350

e-mail: neofilologia@apsl.edu.pl

10:00-12:00 Japonia- życie w cieniu Fuji dr Monika Niska Do 60

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

tel. (0-59) 84 00 350

e-mail: igeo@apsl.edu.pl

10:00-12:00 Nowoczesne środki łączności w zarządzaniu kryzysowym mgr Grzegorz Diemientiew Do 15

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

tel. (0-59) 84 05 203

e-mail: justyna.hnatiuk-mulyk@apsl.edu.pl

                                                                                                                                                     

                            09.06.2017 r.

Godzina Temat Prowadzący Ilość osób Rezerwacje
10:00-12:00 Koncert studentów Instytutu Muzyki prof. Monika Zytke

Do 170

s. 414

Instytut Muzyki- prosimy o zapisy

 w terminie do 05.05.2017 r.

tel. (0-59) 84 27 168

e-mail: instytutmuzyki@apsl.edu.pl

10:00-12:00 Daktyloskopia- walizka detektywistyczna Mgr Waldemar Kuczma Do 30

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

tel. (0-59) 84 05 203

e-mail: justyna.hnatiuk-mulyk@apsl.edu.pl

12:00-14:00 Fonetyka niemiecka na wesoło mgr Brygida Pasławska  

Instytut Neofilologii

tel. (0-59) 84 00 350

e-mail: neofilologia@apsl.edu.pl

                                                                   

Instytut Polonistyki

                                                                                                CYKL COOL-KULTURA 2016/2017

                                                                                          Zapisy: Instytut Polonistyki (0-59) 84 05 326

                                                                     Terminy do omówienia indywidualnie w Instytucie Polonistyki

 1. Arkadia w poezji dawnej Polski na tle dziedzictwa kulturowego grecko-rzymskiego antyku (K. Krawiec-Złotkowska)
 2. Być człekiem cnotliwym… Geneza renesansowej cnoty i jej recepcja w okolicznościowej poezji Oświecenia (K. Krawiec-Złotkowska)
 3. Opium, eter i wyobraźnia. Literatura romantyzmu i używki (D. Kalinowski)
 4. Sekciarze, emancypantki i nerwowcy. O kilku bohaterach pozytywizmu (D. Kalinowski)
 5. Dlaczego Izabela musiała pokochać Wokulskiego i dlaczego nie mogła tego zrobić? (B. Żynis)
 6. „W charakterze wariatki” – o poetkach końca XIX wieku (G. Różańska)
 7. Być ja własnego ja w świecie Formy, czyli o Ferdydurke (T. Sucharski)
 8. Niepodległa Polska niepodległa poezja (T. Sucharski)
 9. Jaką zbrodnię popełnił Raskolnikow?, czyli o nowym zbrodniarzu Dostojewskiego (T. Sucharski)
 10. Sienkiewicz i Żeromski – dwie wizje wojny, męskości i kobiecości (T. Tomasik)
 11. Duchowe zmartwychwstanie w sowieckim łagrze, czyli Inny świat na tle literatury obozowej (T. Sucharski)
 12. Wiersze Miłosza jako poetycka ekfraza i kontekst dzieła malarskiego (G. Różańska)
 13. Słupsk literacki: Daniel Odija, Anna Łajming, Aluchna Emelianow (A. Kuik-Kalinowska)
 14. Słupsk poetycki: współcześni poeci naszego miasta (A. Kuik-Kalinowska)
 15. Przestrzeń Pomorza – przestrzeń Słupska: na styku kultur i literatur (A. Kuik-Kalinowska)
 16. Teatr w Słupsku –   wydarzenia i osobowości (A. Sobiecka)
 17. Geopoetyka przedstawienia teatralnego w kontekście tożsamości regionalnej (A. Sobiecka)
 18. Lokalność w działaniach teatru (w kontekście teatru słupskiego) (A. Sobiecka)
 19. Re:ewolucja – czyli o tym, dlaczego nowe media są nowe i co z tego wynika (J. Bohdziewicz)
 20. Żydach i seksie – czyli o tym, dlaczego wszystkiemu, co najgorsze, są winni cykliści (J. Bohdziewicz)
 21. Języki jako oręż czy jako spoiwo – refleksje o językach i dialektach w kontekście państw i społeczeństw (M. Kaszewski)
 22. „Gimnastyka języka” – anagramy i szarady jako zabawa i nauka (język + literatura) (M. Kaszewski)

Galeria Akademicka


czynna: pn-pt w godzinach 8.00-15.30
zapraszamy na:

Akademia Pomorska w oczach studentów

Wystawa prac fotograficznych Dominika Windorpskiego

Galeria Akademicka ul. Boh. Westerplatte 64

Serdecznie zapraszamy