Wybory do władz Uczelni na kadencję 2016-2020

Rada Doktorantów Wydziału Filologiczno-Historycznego informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 23.11.2016 przedstawicielem Doktorantów w Radzie Wydziału Filologiczno-Historycznego na kadencję 2016 - 2020 została mgr Kamila Pytlik.

Komunikat nr 16 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyborów do Senatu Uczelni na kadencję 2016-2020 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Bibliotece Uczelnianej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnym
oraz w grupie pracowników administracyjnych


Na podstawie Regulaminu Wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku art. 31, pkt. 6 i pkt. 9 oraz art. 31 pkt. 1 ogłasza się, że wybory członków Senatu Uczelni na kadencję 2016-2020 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Bibliotece Uczelnianej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnym jak i w grupie pracowników administracyjnych odbędą się dnia:

17 maja 2016 r. w godz. 09: 00-10: 00 w Auli 414, ul. Westerplatte 64.

Kandydatów na członków Senatu należy zgłaszać wyłącznie na kartach, których wzór znajduje się na stronie internetowej Uczelni w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2016 r. do godz. 14: 00 w Sekretariacie Komisji Wyborczej Uczelni w pok. 306, Biuro Rektora ul. Westerplatte 64.