SKMBT C36017120714250

14 posiedzenie senatu

Szanowni Państwo, stosownie do postanowień zarządzenia Rektora Nr 7.03.X. z dnia 27 stycznia 2003 r., uprzejmie przypominam, iż nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę są zobowiązani do złożenia imiennego oświadczenia o wykonaniu praw autorskich na koniec każdego roku podatkowego (roku kalendarzowego).

W związku z powyższym, oświadczenia za rok 2017 proszę składać w swoich jednostkach organizacyjnych (instytutach, jednostkach międzywydziałowych), a następnie przekazać za pośrednictwem Sekretariatów do Sekcji Płac w Kwesturze Uczelni w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Wzór Oświadczenia, o którym mowa powyżej, przesyłam Państwu w załączeniu – również jest dostępny na stronie głównej AP w zakładce:
Pracownicy > Kwestura>Wzory druków> „Oświadczenie nauczyciela akademickiego o prawach autorskich

Jednocześnie informuje, iż jednostki organizacyjne zatrudniające ww. pracowników, otrzymają drogą elektroniczną z Sekcji Płac wykazy osób, które powinny złożyć przedmiotowe oświadczenia.

Z upoważnienia Kwestora
Kierownik Sekcji Płac
mgr Helena Chomontek

Pełna treść pisma

 

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia dla Pana Prof. Zenona Romanowa z Instytutu Historii i Politologii naszej Uczelni z powodu śmierci Mamy
składa Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka.