logo Zdolni z Pomorza

Myślisz o udziale w olimpiadzie matematycznej, ale nie wiesz, jak się do niej przygotować? Słyszałeś o konkursie z informatyki, jednak nigdy wcześniej nie zetknąłeś się z zadaniami tego typu? Uzyskałeś tytuł finalisty w konkursie i marzysz o tym, aby w przyszłości zostać laureatem na szczeblu krajowym?

Zgłoś się na pozalekcyjne olimpijskie zajęcia akademickie organizowane przez Akademię Pomorską w Słupsku w ramach projektu Zdolni z Pomorza!

 Na zajęciach spotkasz osoby o podobnych zainteresowaniach i nauczysz się rozwiązywać zadania z olimpiad. 

Zajęcia będą prowadzone przez naukowców na co dzień pracujących ze studentami w uczelni. 

Rekrutacja na pozalekcyjne zajęcia akademickie będzie trwała do 27 lutego 2017 roku. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w piątek 3 marca 2017 roku w godzinach popołudniowych w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, 
ul. Kozietulskiego 6-7. Na tym spotkaniu ustalone zostaną miejsce, czas i terminy spotkań oraz ich częstotliwość. W ciągu roku szkolnego będzie po 30 godzin zajęć olimpijskich z matematyki (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) oraz z informatyki (gimnazjum).

 Niezbędne dokumenty znajdują się w załączniku; należy je pobrać i przesłać do Instytutu Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk.

 Warto być laureatem konkursów lub olimpiad ‒ poza prestiżem i nagrodami wiąże się to z wieloma przywilejami. Zostań olimpijczykiem wraz z projektem Zdolni z Pomorza i Akademią Pomorską w Słupsku!

Zasady rekrutacji

Wniosek rekrutacyjny

Zaproszenie

Deklaracja

Oświadczenie

 UE UMWP do projektu Zdolni z Pomorza