Studia doktoranckie

Wydział Humanistyczno-Filologiczny Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzi czteroletnie studia trzeciego stopnia (doktoranckie). Ich celem jest przygotowanie uczestnika studiów do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie dwóch dyscyplin: historii oraz literaturoznawstwa. 

Studia doktoranckie prowadzone są w systemie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnycm (odpłatnie). 

Na stronie znajdują się informacje dla kandydatów na uczestników studiów doktoranckich.

W zakładce DOKTORANCI na stronie STUDENCI  znajdują się informacje dla uczestników studiów doktoranckich związane z tokiem studiów.

Rekrutacja na studia doktoranckie 

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzi studia doktoranckie z literaturoznawstwa od dnia 1 października 2012r. Studia doktoranckie trwają 4 lata i prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych (bezpłatnych) i niestacjonarnych (płatnych). Doktoranci mogą otrzymać stypendium oraz miejsce w Domu Studenta. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów.

Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w prowadzi studia doktoranckie z historii od dnia 1 października 2012 r. Studia doktoranckie trwają 4 lata i prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych (bezpłatnych) i niestacjonarnych (płatnych). Doktoranci mogą otrzymać stypendium oraz miejsce w Domu Studenta. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów.