Granty Wydziałowe dla Młodych Naukowców (GWMN)

Terminy ogłoszenia konkursów na poszczególnych wydziałach określą Dziekani specjalnymi komunikatami.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Rektora


Rektorskie Granty Habilitacyjne (informacja dla Adiunktów)

Zarządzenie nr R/0210/12/10 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania Rektorskich Grantów Habilitacyjnych. 

Uwaga: Przypominamy jednocześnie o konieczności przesłania wersji elektronicznej wniosku na adres rudziecka@apsl.edu.pl.