Granty Wydziałowe dla Młodych Naukowców (GWMN)

Terminy ogłoszenia konkursów na poszczególnych wydziałach określą Dziekani specjalnymi komunikatami.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Rektora

 

Uwaga: Przypominamy jednocześnie o konieczności przesłania wersji elektronicznej wniosku na adres rudziecka@apsl.edu.pl.

 

Przewodnik dla doktorantów

Zamówienia publiczne

Polecenie wyjazdu służbowego

Oświadczenie do polecenia wyjazdu służbowego