Osiedle Akademickie zaprasza studentów, pracowników i osoby spoza Uczelni do korzystania z miejsc noclegowych w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku. Szczegóły naszej oferty na Stronie Osiedla Akademickiego.

Na terenie Osiedla Akademickiego działają:
- Klub Studencki Kwadrans, od poniedziałku do soboty w godzinach 16:00 – 2:00,
- bufet i stołówka, od poniedziałku do soboty w godzinach 11:30 – 16:00 w trakcie roku akademickiego.

Osiedle Akademickie jest jednostką organizacyjną Akademii Pomorskiej w Słupsku. Strukturę organizacyjną OA, przepisy porządkowe i zasady współżycia mieszkańców Domów Studenta nr 1, nr 3 i nr 4 określają:

 

Miejsce w Domu Studenta

Studenci, zamierzający ubiegać się o miejsce w Domu Studenta na kolejny rok, powinni złożyć „Wnioski o przydział miejsca w Domu Studenta do 30 czerwca 2017 r.. Osoby przyjęte na I rok studiów, zainteresowane zamieszkaniem w Domu Studenta, ww. wnioski składają po przyjęciu na studia.

Studenci studiów niestacjonarnych, zamierzający korzystać z noclegów w Domach Studenta, powinni we własnym zakresie dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem ok. jednego miesiąca. W okresie krótszym nie gwarantujemy wolnych miejsc.

Wniosek o przydział miejsca w Domu Studenta, (pobrany ze strony) można składać:

  • osobiście - w administracji Domu Studenta nr 1, nr 3, nr 4 lub w administracji Osiedla Akademickiego, Dom Studenta nr 3, pokój nr 2,
  • pocztą elektroniczną na adres: mailto: osiedle@apsl.edu.pl
  • pocztą tradycyjną, na adres: Akademia Pomorska W Słupsku, Osiedle Akademickie, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk.

Kierownik Osiedla Akademickiego poinformuje zainteresowanych studentów o przyznanych miejscach w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, zamieszczając listę przydziału miejsc w domach studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku na rok akademicki 2017/2018 na stronie www.apsl.edu.pl.

LISTA nr 1

Na podstawie wniosków złożonych do 30 czerwca 2017 roku, ogłaszamy wstępną listę przydziału miejsc. Wnioski złożone po 30.06.2017 r., zostaną rozpatrzone 18.09.2017 roku. Lista nr 2 przydziału miejsc w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku zostanie zamieszczona na stronie Uczelni 25.09.2017 roku. Wcześniej poszczególne Domy Studenta informacji w tej sprawie udzielają telefonicznie.

Uwaga:

Studencka miesięczna opłata za 1 miejsce w Domu Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku w roku akademickim 2017/2018 wynosi odpowiednio:

- w pokoju 2-osobowym: 370 zł
- w pokoju 3-osobowym: 310 zł
- w pokoju 4-osobowym: 270 zł

- za samodzielne zamieszkanie w pokoju: 510 zł

Pokoje jednoosobowe będą przyznawane w miarę dostępności wolnych pokoi. Osiedle Akademickie w ramach wolnych miejsc oferuje na zasadach komercyjnych możliwość wynajęcia pokoju w Domach Studenta. Oferta na stronie Osiedla Akademickiego.