Andrzej Paprocki

tel. (059) 84 05 431, w. 431
e-mail: bhp@apsl.edu.pl
Dom Studenta nr 3 pokój 24
ul. Arciszewkiego 22a
76-200 Słupsk


Formularze dotyczące zasad BHP i Ppoż.

Odzież, pranie:

 1. Lista pranie
 2. Protokół zużycia

Okulary:

 1. Instrukcja - komputer i drukarka
 2. Okulary do komputera
 3. Zał. nr 1-Oświadczenie pracownicze

Ręczne prace transportowe

Instrukcja bhp przy ręcznych pracach transportowych


Dla Studentów

 1. Informacja świadka w związku ze studenckim zdarzeniem wypadkowym
 2. Karta wypadku
 3. Oświadczenie
 4. Wniosek do ZUS
 5. Zawiadomienie o studenckim zdarzeniu wypadkowym

Szkolenia:

 1. Czestotliwość i czas trwania szkoleń
 2. Wykaz szkoleń w zakresie BHP
 3. Program szkolenia wstępnego – Instruktaż ogólny przeznaczony dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 4. Program szkolenia wstępnego – Instruktaż ogólny przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: adm.-biurowych - wykładowców akademickich
 5. Program szkolenia wstępnego – Instruktaż stanowiskowy przeznaczony dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 6. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach adm-biurowych
 7. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach inż. - tech.
 8. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 9. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 10. BLS & AED

Wypadki

Wypadki przy pracy:

 1. Informacja dla poszkodowanego
 2. Informacja o wypadku
 3. Oświadczenie powypadkowe poszkodowanego
 4. Oświadczenie świadka wypadku
 5. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie
 6. Wyjaśnienie świadka/poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia

Wypadki w drodze do pracy:

 1. Karta wypadku w drodze
 2. Wyjaśnienie
 3. Zgłoszenie wypadku w drodze: do pracy/z pracy

Ocena ryzyka zawodowego:

 1. Ocena Ryzyka Zawodowego pracowników zatrudnionych w IBiOŚ AP, narażonych na działanie szkodliwych środków chemicznych, biologicznych, rakotwórczych i mutagennych
 2. Ocena Ryzyka Zawodowego pracowników zatrudnionych w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych, narażonych na działanie szkodliwych środków chemicznych, biologicznych, rakotwórczych i mutagennych
 3. Ocena Ryzyka Zawodowego pracowników zatrudnionych w INoZ AP, narażonych na działanie szkodliwych środków chemicznych, biologicznych, rakotwórczych i mutagennych
 4. Zasady bezpiecznej pracy - Praca w Laboratorium Sedymentologicznym Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych
 5. Ocena zagrożeń w Pracowni Histo-Chemicznej
 6. Ocena warunków pracy na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych
 7. Oświadczenie o zagrożeniach i ryzykach zawodowych

Instytut Fizyki:

 1. BHP w I Pracowni Fizycznej
 2. BHP w II Pracowni Fizycznej
 3. BHP w Pracowni Specjalistycznej
 4. Ocena Ryzyka Zawodowego pracowników zatrudnionych w Instytucie Fizyki AP, narażonych na działanie szkodliwych środków chemicznych, biologicznych, rakotwórczych i mutagennych