Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów

 1. dr Małgorzata Turowska – przewodnicząca,
 2. dr Grażyna Lisowska – zastępca przewodniczącego,
 3. dr Łukasz Wirkus,
 4. Andrzej Sautycz (WMP),
 5. Przemysław Kamiński (WNS),
 6. Patrycja Wołowska (WFH).

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów

 1. dr Janusz Czechowski – przewodniczący,
 2. mgr Sebastian Zdończyk – zastępca przewodniczącego,
 3. mgr inż. Agnieszka Włodarkiewicz,
 4. Patryk Szadkowski (WMP),
 5. Krzysztof Szatkowski (WFH),
 6. Patrycja Milewska (WNS).


Komisja Dyscyplinarna oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów działa opierając się na Ustawie o szkolnictwie wyższym (Rozdział 6 - Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów)
oraz na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego studentów.