aW imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ratownictwo w zintegrowanym systemie - uczymy się od siebie", która odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwca 2017 roku w Szkole Policji w Słupsku przy ulicy ul. Jana Kilińskiego 42.

Interdyscyplinarna Konferencja umożliwia spotkanie i wymianę poglądów specjalistów z różnych dyscyplin i kierunków nauki zajmujących się szeroko pojętym ratowaniem osób w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Tematyka Konferencji obejmuje najbardziej aktualne problemy w ratownictwie cywilnym i służbach mundurowych:

 • pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc,
 • postępowanie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej, wykorzystanie doświadczeń medycyny bojowej w praktyce ratownictwa cywilnego,
 • psychologia w ratownictwie,
 • nowe środki psychoaktywne - czy tylko problem medyczny ?
 • pacjent pobudzony - zastosowanie przymusu bezpośredniego,
 • wykorzystanie dydaktyki symulacyjnej w szkoleniu funkcjonariuszy służb mundurowych i procesie kształcenia ratowników medycznych (sesje szkoleniowe).

Organizatorami Konferencji są:

 • Zakład Ratownictwa Medycznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku,
 • Szkoła Policji w Słupsku,
 • Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja przyczyni się do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie ratownictwa w zintegrowanym systemie. Ratownicy medyczni mają możliwość uzyskania 10 punktów edukacyjnych.

Serdecznie Zapraszamy  

Przewodniczący Komitetu Naukowego Gospodarz Konferencji   Komendant Szkoły Policji w Słupsku   Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński 

insp. Jacek Gil

   dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska  

 

Plakat konferencyjny
Plakat konferencyjny


Piki (.PDF) z poszczególnymi informacjami na temat Konferencji

Zaproszenie

Program konferencji

Sesje szkoleniowe

Komitety

Karta uczestnictwa

Opłata

Miejsce konferencji

Regulamin konferencji

Regulamin monografii

Organizatorzy

Koncert

Kontakt