W ramach obchodów 25-lecia istnienia Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Słupsku dr Małgorzata Lesińska-Sawicka i mgr Aleksandra Góral-Kubasik z Instytutu Nauk o Zdrowiu otrzmały wyróżnienie i odznakę za Szczególne Zasługi dla Pielegniarstwa i Położnictwa.

Nagrodzonym Paniom serdecznie gratulujemy!

 

Z przyjemnością informujemy, że dr Renata Wiaderna-Kuśnierz – pracownica Katedry Administracji i Socjologii naszej Uczelni, autorka wydanej niedawno książki Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939), otrzymała stypendium Fundacji Lanckorońskich na rok 2017 na realizację programu badawczego w Wiedniu.

Informujemy, że Pani dr Anna Jarosiewicz  z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska uchwałą Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia br. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

Pan prof. zw. dr hab. Jerzy Hauziński został ponownie powołany do składu osobowego Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN na czas trwania bieżącej kadencji władz PAN, tj. na lata 2015 - 2018.

Pragniemy nadmienić, że Pan prof. zw. dr hab. Jerzy Hauziński jest członkiem Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN od 1987 roku.

 

 

 

foto:http://poznan.wikia.com