Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” jest realizatorem cyklu letnich koncertów pn. „Garden party u Karola 2”, które odbędą się w wybrane niedzielne południa od 2.07.2017 do 3.09.2017 roku przed pomnikiem Karola Szymanowskiego w Parku im. Jerzego Waldorffa w Słupsku. Koncert inaugurujący cykl odbędzie się 2 lipca br., a jego wykonawcą będzie orkiestra Filharmonii pod batutą Bohdana Jarmołowicza.

humanistyka1) Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r .

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism,

Drugie spotkanie w cyklu Słupskich Czwartków Literackich z dnia 29.06.2017 roku, którego bohaterką jest Pani Ewa Kubasiewicz-Houée, z przyczyn wyjątkowych jest odwołane. Odbędzie się ono 7 września br. Spotkanie to zainicjuje „nowy sezon”, który zgodnie z przyjętym harmonogramem będzie realizowany w ostatnie czwartki kolejnych miesięcy – od września 2017 do czerwca 2018 roku.

W dniach 4.07, 5.07 i 6.07. 2017 roku zapraszamy na koncerty dyplomowe studentów Instytutu Muzyki naszej Uczelni. 04.07.2017r. (wtorek) o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy na koncert dyplomowy studentów Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętego Krzyża w Słupsku, ul Krzywa 1.