Dnia 19.10.2017r. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej na staże w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”. Komisja oceniła wnioski rekrutacyjne na staże złożone przez nauczycieli akademickich Akademii Pomorskiej.
Lista zakwalifikowanych 45 osób została opublikowana na stronie SOA w zakładce Staże

Akademia Pomorska w Słupsku wraz z Partnerem PARR S.A. - Słupski Inkubator Technologiczny w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, rozpoczyna współpracę z przedsiębiorcami regionu w zakresie modyfikacji programów kształcenia na czternastu specjalnościach wśród kierunków kształcenia w Akademii Pomorskiej: Bezpieczeństwo narodowe, Fizjoterapia, Ochrona Środowiska, Fizyka techniczna, Edukacja techniczno-informatyczna, Matematyka.

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r.

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku i Instytut Kaszubski w Gdańsku we współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku zapraszają w dniach 25-27 października 2017 r. na kolejną edycję Międzynarodowych Konfrontacji Kulturowych „Wielkie Pomorze”, tym razem z tematem przewodnim „Wojna i pokój”.