15 listopada br. w Uniwersytecie Państwowym w Chersoniu (Ukraina) odbyło się spotkanie władz tej Uczelni z JM Rektorem Akademii Pomorskiej w Słupsku dr. hab. inż., prof. nadzw. Zbigniewem Osadowskim. Spotkanie to było związane z wizytą JM Rektora naszej Uczelni w Chersońskim Uniwersytecie Państwowym z okazji obchodów 100-lecia Uniwersytetu.

Senat Akademii Pomorskiej Uchwała Nr R.000.68.17 z dnia 27 września 2017 r. wyraził zgodę na przystąpienie Uczelni do pilotażowego projektu pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów ramach Legii Akademickiej.

Zespół Zarządzający Projektem SOA informuje, że w dniu 16.11.2017 został ogłoszony przetarg: Roboty budowlano-remontowe w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”.

Pani mgr Magdalena Pawlik z Instytutu Fizyki AP w Słupsku uzyskała grant w konkursie Preludium 13 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, realizowane przez Narodowe Centrum Nauki pt: Charakterystyki optyczne ziaren pyłku sosny i ich wpływ na jakość pomiarów zdalnych w Bałtyku w wysokości 150 tys. zł. Wnioski podczas przygotowań oraz w dalszej fazie realizacji są koordynowane przez Biuro ds. Nauki. Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP. Serdecznie gratulujemy!