Nawałnica, która przeszła w naszym kraju w nocy z 11 na 12 sierpnia br., wyrządziła ogromne straty na terenie wielu powiatów, gmin i miejscowości. Ich mieszkańcy potrzebują żywności, wody, odzieży, koców, śpiworów, ręczników, naczyń, latarek i baterii, agregatów prądotwórczych i wielu innych rzeczy. Apel o pomoc w obliczu ludzkiej tragedii, skierowany do pomorskich przedsiębiorców, wystosował Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rekrutacja jest tu przedłużona do 8 września 2017 roku. Na kandydatów czeka aż 27 kierunków i ponad 100 różnych specjalności na studiach I, II i III stopnia.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie http://rekrutacja.apsl.edu.pl/

Socjologia to kierunek studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku, na który zapraszamy szczególnie tych studentów, których pasją jest praca z ludźmi i wszelkie aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

Psychopedagogika to specjalność na kierunku pedagogika w Akademii Pomorskiej w Słupsku, na której studenci zdobywają umiejętności prezentowania zagadnień dotyczących funkcjonowania ludzkiej psychiki w kontekście procesu dydaktyczno-wychowawczego.