Słupski Festiwal Historyczny to wydarzenie, które z dużym efektem popularyzuje historię wśród mieszkańców Słupska i całego Pomorza Środkowego. Festiwal ten powstał z inicjatywy studentów Koła Naukowego Historyków Akademii Pomorskiej. Ich główny cel działalności – popularyzacja historii – jest konsekwentnie realizowany za pośrednictwem licznych prezentacji, odczytów, spotkań autorskich i, oczywiście, przez organizację wielkiej imprezy w Akademii Pomorskiej – festiwalu historycznego.

Sukcesem jest m.in. wzrost frekwencji na corocznych edycjach tego wydarzenia, który staje się ważną motywacją do dalszych działań popularyzatorskich. W tym roku Słupski Festiwal Historyczny odbył się po raz trzeci. Pierwszego dnia w Akademii Pomorskiej na publiczność festiwalu czekały prelekcje i pokazy, prowadzone zarówno przez zawodowych historyków, jak i pasjonatów historii, którzy prezentowali eksponaty ze swoich zbiorów. Sporo emocji zapewniły uczestnikom Festiwalu quizy historyczne oraz konkursy z nagrodami. W sobotę 10 czerwca przestrzenią Festiwalu był Park Wodny w Redzikowie. Uczestników tego wydarzenia przeniesiono w realia średniowiecznego świata dzięki grupie rekonstrukcyjnej – Drużynie Pomorskiej „Wilce”, która zaprezentowała obozowisko, warsztaty rzemieślnicze oraz kuchnię z okresu wczesnośredniowiecznego. Z kolei „Rycerstwo Ziemi Słupskiej” przedstawiło rynsztunek i uzbrojenie europejskiego rycerza, a działająca przy 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Grzmot” zaprezentowała zebranym umundurowanie oraz uzbrojenie I Morskiego Pułku Strzelców z Wejherowa, biorącego udział w obronie Pomorza w czasie niemieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. Odbyły się także pokazy i warsztaty ceramiki, rzeźbiarstwa, jak również krótkofalowców i aikido. Dzieci i dorośli uczestniczyli także w XIX-wiecznych zabawach. Wystąpiły zespoły muzyczne: Handszpaki ze swoimi utworami, inspirująca się kulturą słowiańską folkmetalowa Nyja, a także zespół PERCIVAL – jedna z największych gwiazd nurtu folk i metalfolk w kraju, zespół grający muzykę inspirowaną kulturą słowiańską oraz nordycką. Zabrali oni publiczność w świat żywej historii, świat legend, wierzeń rodzimych oraz muzyki znanej m.in. z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Wszystkie atrakcje służyły temu, żeby zachęcić, zaciekawić oraz pokazać piękno i znaczenie przeszłości.