13 czerwca br. gościł w Akademii Pomorskiej w Słupsku płk Rick Gilbert – Dowódca Amerykańskiej Bazy Wsparcia Marynarki Wojennej USA w Redzikowie.

W spotkaniu z nim uczestniczyli Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego AP w Słupsku dr hab., prof. nadzw. Andrzej Urbanek, dr inż. Krzysztof Rogowski i wykładowcy z Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego , dr Wiesław Lesner – Dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Słupsku, Prezes Akademickiego Stowarzyszenia Oświatowego dr Bronisław Nowak i Dyrektor Biura Rektora AP w Słupsku Marzena Łukasik. Głównym tematem spotkania była współpraca naszej Uczelni z dowództwem amerykańskiej bazy w Redzikowie. Omawiano także współpracę Zespołu Szkół Akademickich z dowództwem tejże Bazy Wsparcia Marynarki Wojennej USA w Redzikowie. Zakres jej współpracy z Akademią Pomorską będzie obejmował m.in. rozwiązania dotyczące nauk o bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni, a także realizację wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych, w tym konferencji.