Absolwent bezpieczeństwa teleinformatycznego jest przygotowany do pracy w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne w administracji i sektorze gospodarczym, potrafi zidentyfikować zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem sektora publicznego. Posiada umiejętności pozwalające na bezpieczne zarządzanie informacją, a także rozumie wpływ rewolucji informatycznej na funkcjonowanie państw, grup społecznych i podmiotów ekonomicznych.

Rozpoznaje główne zagrożenia pojawiające się w przestrzeni teleinformatycznej, posiada wiedzę na temat sposobów ich neutralizacji oraz zna główne sposoby zabezpieczania sieci i komputerów. Jest praktycznie przygotowany do opracowywania i wdrażania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Studia na bezpieczeństwie teleinformatycznym w Akademii Pomorskiej są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania, przed którymi stają obecnie organizacje i instytucje funkcjonujące w warunkach rosnących zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa. Celem kształcenia jest tworzenie racjonalnej świadomości zagrożeń bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, które stanowią kluczowe ogniwo infrastruktury państwa. Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa, jego instytucji (administracji) i organizacji (podmiotów gospodarczych) do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informatycznego działających w warunkach cyberzagrożeń. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego dotyczących polskiej cyberprzestrzeni.

Zapraszając do Akademii Pomorskiej w Słupsku na studia, proponujemy zapoznać się z kierunkami kształcenia związanymi z tym obszarem wiedzy: http://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Studia-1- stopnia?area=new-technologies