W dzisiejszych czasach branża medyczna przeżywa swój rozkwit. Pracownicy wykonujący zawody medyczne znajdują dość szybko zatrudnienie, bo to na ich usługi jest obecnie duże zapotrzebowanie. Jakie zawody są tu poszukiwane najczęściej? Rehabilitant, fizjoterapeuta, pielęgniarka, ratownik medyczny, higienistka stomatologiczna oraz opiekun osoby starszej.

Polska podobnie jak cała Europa starzeje się. Szacuje się, że w 2050 roku połowa ludności naszego kontynentu osiągnie wiek emerytalny, dlatego na opiekę geriatryczną zwraca się teraz szczególną uwagę. Ministerstwo Zdrowia prognozuje, że w Polsce wyraźnie wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało także, że w Polsce w zawodzie opiekuna medycznego zatrudnienie od ręki znajdzie ponad 50 tys. osób. Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
Zapraszając do Akademii Pomorskiej w Słupsku na studia, proponujemy zapoznać się z kierunkami kształcenia związanymi z tym obszarem wiedzy: http://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Studia-1-stopnia?area=medical