Studia na kierunkach nauczycielskich i pedagogicznych to dla wielu maturzystów spełnienie planów, a nawet i marzeń – praca z z młodymi ludźmi i związana z nią możliwość wpływania na ich dalsze losy może być szansą na rozwój pasji i zainteresowań.

Pedagogika to niezwykle rozległa dziedzina; w Akademii Pomorskiej w Słupsku studenci najczęściej mają do wyboru wiele interesujących specjalizacji, takich jak chociażby edukacja elementarna z językiem angielskim (naucz.), psychopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, czy też pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną. Ukończenie studiów pedagogicznych jest równoznaczne z otrzymaniem odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu. Warto zwrócić uwagę tu na to, że niesłabnąca chęć studiowania pedagogiki w polskich uczelniach wynika również z możliwości uzyskania wysokich kwalifikacji, które decydują o konkurencyjności absolwenta. Z jakich powodów wybrać studia na kierunku pedagogicznym? Powodów jest tu wiele. Dla dużej grupy studentów Akademii Pomorskiej jest to przede wszystkim kierunek zgodny z ich zainteresowaniami, który pozwoli im na rozwijanie swoich pasji i spełnianie w przyszłości zawodowych planów. Warto tu mieć na uwadze również to, że zdobycie uprawnień pedagogicznych jest niezbędnie nie tylko w przypadku zawodu nauczyciela; absolwenci tego kierunku pracują również jako terapeuci uzależnień, specjaliści do spraw resocjalizacji, pedagodzy dzieci niepełnosprawnych czy też doradcy zawodowi. Skala możliwości jest o wiele większa – wystarczy dokładnie zapoznać się z proponowanymi specjalnościami. Jakie jeszcze są zalety studiowania na kierunkach pedagogicznych? Jest to dobra propozycja dla wszystkich, którzy doceniają znaczenie tzw. kompetencji miękkich, coraz częściej pożądanych przez pracodawców. Studenci na tych kierunkach często wykazują się kreatywnością – najłatwiej to zaobserwować na warsztatach prowadzonych przez doświadczonych pedagogów i animatorów. To sprawia, że świetnie sprawdzają się także w agencjach reklamowych i marketingowych. Zdobycie uprawnień pedagogicznych jest również najlepszą drogą do tego, by przekazywać innym swoją pasję w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych. Biorąc pod uwagę te argumenty, zapraszamy do studiowania na proponowanych kierunkach pedagogicznych i nauczycielskich w naszej Uczelni!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/