Do 16 grudnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń do trzeciej edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością", który służy wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach.

Do konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikat akredytacyjny przyznawany jest na okres roku (12 miesięcy).
 
 

Zdobywamy granty na badania. Praktyczne porady, gdzie i jak zdobyć pieniądze na badania naukowe.