Nakładem Wydawnictwa Naukowego naszej Uczelni ukazała się publikacja dr Anny Wiśniewskiej z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych AP w Słupsku pt. „Praca i dochody w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych w latach 1999-2010”.

W Polsce wiedza związana z możliwością tworzenia miejsc pracy w agroturystyce jest jeszcze niedostateczna, niemniej jednak społeczności lokalne coraz częściej zaczynają dostrzegać wymierne i znaczące korzyści dla wiejskiego rynku pracy wynikające z rozwoju tej formy turystyki. Obszar, na którym realizowano badania pierwotne (ankietyzację i obserwację), stanowiło 20 gmin województwa pomorskiego. Autorka podjęła się opracowania bardzo ciekawego tematu – zapraszamy do lektury.

praca i dochody