W związku z zebraniem otwartym z kandydatami na Prodziekana ds. Kształcenia i Studenów i Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką na Wydziale Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie AP w Słupsku oraz wyborami na Prodziekanów, ogłaszam w dniu 14 listopada 2017r. godziny dziekańskie od 9:00-12:00.

p.o. Dziekana Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie
dr. hab., prof. nadzw. Andrzej Urbanek

Treść zarządzenia