23 września 2017 r. doktoranci Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie i przedmioty”.

20 maja (sobota) br. już od godziny 18:00 słupski ratusz po raz trzeci otworzy swoje wrota. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, na którym będzie można spotkać studentów i wykładowców z Instytutu Fizyki i Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pracownicy i studenci z naszej Uczelni zaproszą gości – małych i dużych – do magicznego świata fizyki, biologii oraz chemii.

W dniach 18-19 maja br. w Akademii Pomorskiej odbywa się konferencja naukowa pn. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego”, zorganizowana przez Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

17 maja 2017 r. zespół naszej Uczelni uczestniczył w I Międzyuczelnianym Turnieju Szóstek Piłkarskich, do którego zaproszono studentów z uczelni publicznych i niepublicznych. W turnieju wzięły udział reprezentacje następujących uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Wyższej Szkoły Zarządzania i Akademii Pomorskiej w Słupsku.