Dzień nauczyciela 12Z okazji Dnia Edukacji Narodowej szczególne słowa uznania kieruję do Nauczycieli Akademickich naszej Uczelni. Dziękuję Państwu za wysiłek wkładany w kształcenie kolejnych pokoleń naszych studentów, życząc, aby Państwa praca była nieustającą pasją i wyzwaniem – niech trud w nią włożony przysparza Państwu szacunku, a studentów zachęca do ciągłego rozwoju.

Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów, satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych i spełnienia wszelkich planów i zamierzeń.

 

dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

Od 1 października br. gościmy w naszej Uczelni 287 studentów – 277 z Ukrainy oraz 10 z Kazachstanu, którzy przyjechali do nas w ramach wymiany semestralnej. Studiują oni w Akademii Pomorskiej niemal na wszystkich kierunkach. Przyjechali do nas z uczelni, z którymi Akademia Pomorska współpracuje w ramach umów bilateralnych.

W naszej Uczelni gościliśmy w październiku br. Panią Profesor Lilianę Horal oraz Pania Irynę Perevozową z Iwano-Frankowskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu, które przekazały Pani Prorektor ds. Kształcenia i Studentów naszej Uczelni dr hab., prof. nadzw. Danucie Gierczyńskiej odznaczenie od JM Rektora Iwano-Frankowskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu za wspieranie międzynarodowej współpracy między naszymi Uczelniami.

Serdecznie gratulujemy!

Zawsze marzyłeś o wyjeździe za granicę? Chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę? Chciałbyś dowiedzieć się, jak połączyć to marzenie z nauką? Biuro ds. Nauki naszej Uczelni uprzejmie informuje, że dnia 12 października 2017r. o godzinie 11.00 w sali numer 10 w Instytucie Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku (ul. Słowiańska 8) odbędzie się spotkanie dla studentów zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+.
Studentom, którym podany termin koliduje z zajęciami, zostaną zapewnione zwolnienia z zajęć. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!