21 października 2017 roku w godz. 9.00 – 14.00 w hali „Gryfia” w Słupsku odbędą się targi pracy pn. „Edukacja i Praca – Spotkanie Aktywnych”. Targi organizuje Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa z pomocą Urzędu Miejskiego w Słupsku, Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Akademii Pomorskiej i Urzędu Gminy w Słupsku.

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Heleny Stępień, wieloletniego Pracownika naszej Uczelni, Prodziekana na Wydziale Humanistycznym WSP w Słupsku, Dyrektora Zakładu Filologii Rosyjskiej w latach 1971-1991. 

Rodzinie i Bliskim Pani Doktor składamy wyrazy głębokiego współczucia. Rektor, Senat, Pracownicy Instytutu Neofilologii AP w Słupsku i społeczność Akademii Pomorskiej.

6 października br. o godz. 19:00 odbyło się na kampusie Akademii Pomorskiej spotkanie zorganizowane przez Pracowników Biura ds. Nauki AP w Słupsku. Było to ognisko integracyjne dla naszych gości – studentów z wymiany programowej Erasmus+, którzy do Akademii Pomorskiej przybyli m.in. z Hiszpanii, Czech i Turcji.

13 października 2017 roku zapraszamy do Akademii Pomorskiej (ul. Arciszewskiego 22a, sala 53, godzina 15:30–18:45) na debatę w ramach projektu Pomorskie Poszerzenie Pola Kultury pt.: Jak wykorzystać potencjał kulturowy lokalnych społeczności?