Uwaga! Studenci Akademii Pomorskiej, którzy mają w planie studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 zaplanowany kurs w formie wykładu ogólnouczelnianego, zobowiązani są do dokonania wyboru za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.
Zapisów na wybrany wykład ogólnouczelniany można dokonywać od 6 października 2017 roku.

Z satysfakcją informujemy, że Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 roku filologia angielska, filologia rosyjska i filologia germańska w Instytucie Neofilologii na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej daną, co jest wyróżnieniem, na sześć lat – kolejna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2022/2023. Studia prowadzone przez Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej spełniają wszystkie kryteria oceny programowej.

Na kilka dni przed zbliżającym się początkiem roku akademickiego 2017/2018 nasza Uczelnia prezentuje po raz pierwszy w swoich dziejach nową strukturę z pięcioma wydziałami. Po pozytywnym wyrażeniu opinii przez Senat w sprawie utworzenia nowych jednostek – Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu – JM Rektor Akademii Pomorskiej dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski wydał zarządzenie w sprawie utworzenia dwóch nowych wydziałów naszej Uczelni.

W dniach 27-29 września 2017 r. w Czernihowskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym imienia Tarasa Szewczenki (Ukraina) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa współorganizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku pt: „Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu”. Główną tematyką konferencji były zasoby: biologiczne, wodne, glebowe, surowców naturalnych; obszary chronione oraz zasoby rekreacyjne i turystyka.