Prezentujemy projekt Ustawy 2.0 wraz z przepisami wdrażającymi tę Ustawę (projekt jest także dostępny na stronie nkn.gov.pl/ustawa-2- 0). W imieniu prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, uprzejmie prosimy społeczność akademicką o nadsyłanie uwag dotyczących tego projektu – jeśli to możliwe, do 2 października br. – na adres Biura KRASP (biuro@krasp.org.pl).

Miło nam poinformować, że Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku został – w wyniku otwartego przetargu nieograniczonego – wyłoniony jako realizator usługi w postaci szkoleń, kursów i studiów dla 53 nauczycieli – uczestników projektu „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Uprzemie informujemy, że pozostały ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe, prowadzone przez Instytut Muzyki, na kierunki:

  • Muzykoterapia z profilaktyką stresu [szczegóły]
  • Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii [szczegóły]

Serdecznie zapraszamy!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że ukazała się nowa książka prof. zw. dr. hab. Piotra Kołakowskiego z Instytutu Historii i Politologii naszej Uczelni. Monografia powstała we współpracy z prof. Michałem Jarneckim z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.