SIPHW ramach współpracy Akademii Pomorskiej ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową przekazujemy zaproszenie na zainicjowane w marcu przedsięwzięcie. Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa na

Comparative Literature Roundtable11Miło nam poinformować, że do naszej Uczelni przyjechali profesorowie wizytujący – Takayuki Yokota-Murakami z

ap10Akademia Pomorska w Słupsku ogłasza konkurs na stanowisko Administratora stron WWW Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 10 marca 2017r. do Kancelarii mieszczącej się przy ul. Arciszewskiego 22a lub przesłać na adres mailowy: kancelaria@apsl.edu.pl

Szczegóły oferty

fot. Dominik Windorpski 8

3 marca br. w Słupskim Ośrodku Kultury odbyła się gala finałowa IX edycji konkursu „Niekontrolowany obszar wrażliwości”, którego organizatorami są Słupski Ośrodek Kultury, Klub Plastyka im. Stefana Morawskiego oraz Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej.