logo satbaltykZ satysfakcją i dumą informujemy, że Konsorcjum Naukowe SatBałtyk, w skład którego wchodzi Akademia Pomorska w Słupsku, pozytywnie zakończyło projekt nr POIG.01.01.02-22-011/09-00, pt.: Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego (SatBałtyk), który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Głównym celem projektu SatBałtyk było przygotowanie i uruchomienie bazy technicznej oraz praktycznych procedur operacyjnych umożliwiających sprawne, rutynowe określanie stanów środowiska Bałtyku, tj. tworzenie map jego charakterystyk strukturalnych i funkcjonalnych, w tym dopływu i charakterystyk energii, rozkładów temperatury, stanu dynamicznego powierzchni morza, stężenia chlorofilu i innych pigmentów fitoplanktonu, zakwitów trujących alg, występowania upwellingów, pojawiania się plam zanieczyszczeń w tym rozlewów ropy i in. oraz charakterystyki produkcji pierwotnej materii organicznej.
Projekt ten obejmował okres od 30.12.2009 do 31.12.2015 i, jak wspomnieliśmy już, był realizowany w ramach Konsorcjum Naukowego SatBałtyk, w którym uczestniczą Instytut Oceanologii PAN w Sopocie – lider projektu, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku i Uniwersytet Szczeciński.

Widocznym efektem projektu SatBałtyk jest System SatBałtyk, który wyznacza i prezentuje bieżące mapy ponad 100 parametrów charakteryzujących stan Morza Bałtyckiego. Mapy te są dostępne pod adresem http://satbaltyk.iopan.gda.pl. System ten w ramach trwałości efektów projektu musi być utrzymany jeszcze przez następne pięć lat. Mamy nadzieję, że będzie z powodzeniem działał znacznie dłużej.

Jednym z efektów projektu szczególnie ważnym dla naszej Uczelni jest urządzenie oraz wyposażenie w najnowocześniejszą aparaturę badawczą Pracowni Fizyki Środowiska w Instytucie Fizyki, a także Stacji Aktynometrycznej w Gaci (http://meteo.apsl.edu.pl) oraz w Słupsku (http://fizyka.apsl.edu.pl/fizyka_zfs/wykresy.html). Pracownia ta jest wykorzystywana przez pracowników oraz studentów do badań środowiska oraz przetwarzania informacji satelitarnych. Natomiast stacje na bieżąco gromadzą strumienie informacji służące do weryfikacji danych uzyskiwanych z satelitów.

pielegniarkiPrzygotowany przez AP w Słupsku projekt pn. Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku= oferta dla Ciebie został wysoko oceniony przez Ministerstwo Zdrowia i uzyskał największą ilość punktów w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Nasza uczelnia zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej spośród wszystkich projektów ocenianych w ww. konkursie, wyprzedzając tym samym kilkadziesiąt uczelni, w tym wiele uczelni typowo medycznych. Na realizację tego projektu uczelnia otrzyma blisko 1 mln 100 tys. zł.

Projekt ma na celu uatrakcyjnienie kierunku pielęgniarstwo poprzez zmiany jakościowe w przygotowaniu praktycznym studentów i tym samym zwiększenie liczby absolwentów kierunków medycznych. Program kształcenia oprócz wielu godzin praktyk, które będą realizowane w słupskim oraz człuchowskim szpitalu, jak również w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku obejmuje rozbudowane moduły z zakresu pielęgniarskiej opieki geriatrycznej oraz onkologicznej.

W ramach projektu wsparcie uzyska 50 studentów/ek pielęgniarstwa przyjętych na studia w roku akademickim 2016/2017, spośród których 50% będzie mogło liczyć na stypendia w wysokości 600-800 zł./ miesięcznie. Projekt gwarantuje zatrudnienie co najmniej 18 absolwentom - uczestnikom projektu.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2016 r. do 30. września 2019 r. przez Akademię Pomorską w Słupsku w partnerstwie z trzema podmiotami leczniczymi - Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o -P1, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Człuchowie-P2, Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Słupsku- P3.

nagroda wedkarzeAkademia Pomorska w Słupsku zajęła I miejsce w kategorii indywidualnej oraz II miejsce w kategorii drużynowej w XXXV Akademickich Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Spławikowym, organizatorem których był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna.

Zawody odbyły się na jeziorze Szczycionek w dniu 2 lipca 2016 r.

Naszej uczelnianej drużynie serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych, wędkarskich sukcesów!

Instytut Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku współorganizował wyjątkowe wydarzenie artystyczne, koncert pt. Jutamai - japoński taniec w polskim brzmieniu, który odbył się 28 czerwca br. w Kobylnicy. Podczas koncertu zaprezentowali się artyści z Japonii: Tokijyo Hanasaki, Toshimitsu Ishikawa, Shino Hanasaki, Hana Umeda oraz polscy artyści, Wojciech Białoskórski i przedstawiciele Instytutu Muzyki: prof. Monika Zytke i chór Juventus Cantans.

Polska publiczność mogła podziwiać tradycyjny japoński taniec jutamai, który wykonywany był nie tylko przy japońskiej muzyce, ale również przy dźwiękach utworów tak kochanego w Japonii Fryderyka Chopina. Koncert w Kobylnicy zamknął trasę koncertową, która przebiegała przez Kraków, Wrocław, Tarnowskie Góry i Gdańsk. We wrześniu artyści z tym samym repertuarem wystąpią w Japonii.

29 czerwca br. mieliśmy przyjemność gościć artystów z Japonii, którzy w czasie konferencji prasowej podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu w Polsce i współpracy z polskimi muzykami. Organizacja koncertów była możliwa dzięki zaangażowaniu i pracy prof. Moniki Zytke, dyrektora Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Pani Profesor składamy gorące podziękowania za niezwykły akcent dotyczący sztuki i kultury japońskiej!