1 grudnia br. w godz. 11:00 – 17:00 serdecznie zapraszamy do auli (sala 414, ul. Bohaterów Westerplatte 64) Akademii Pomorskiej w Słupsku na drugi etap III edycji Festiwalu Polskiej Piosenki „Swego nie znacie”.
Blisko trzydziestu wykonawców wyłonionych w trakcie kwalifikacji zaprezentuje się przed jury Instytutu Muzyki naszej Uczelni i przybyłą publicznością.
Wstęp wolny.

13 grudnia 2017 roku o godz. 17:00 serdecznie zapraszamy do auli Instytutu Neofilologii AP przy ul. Słowiańskiej 8 w Słupsku na 104. spotkanie Klubu Obieżyświata, działającego przy Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Polskim Towarzystwie Geograficznym Oddział w Słupsku. W grudniu naszym gościem będzie Starszy Podoficer Dowództwa 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku – star. chor. sztab. Dominik Krupa. Wystąpienie zatytułowane jest „Afganistan w oczach żołnierzy Polskich Misji Wojskowych". Wstęp wolny.

Akademia Pomorska w Słupsku, działając na podstawie: art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.), zaprasza Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Akademia Pomorska w Słupsku ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku administracyjnym w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie.