W dniach 27.08.2017-1.09.2017 roku grupa studentów naszej Uczelni uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym do Garczyna. Spotkanie zorganizowane zostało przez mgr. Marka Pasławskiego ze Studium Wychowania Fizycznego AP w Słupsku we współpracy z Koordynatorem ds. Studentów Niepełnosprawnych dr Anną Koprowicz, z Biurem ds. Kształcenia i Studentów naszej Uczelni oraz Klubem Uczelnianym AZS.

W dniach 28-29 września 2017 r. w Belwederze z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „«Operacja polska» NKWD 1937-1938. Przywracanie pamięci o zbrodni”. W konferencji tej wzięli prezes IPN dr Jarosław Szarek, sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak oraz wybitni naukowcy zajmujący się tematyką sowiecką.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy nabór na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne). W ciągu 15 lat kształcenia na tym kierunku w Akademii Pomorskiej dyplom ukończenia studiów otrzymało 1100 osób. Od kilku już lat Pielęgniarstwo w naszej Uczelni to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów, na który serdecznie zapraszamy!

Studenci pierwszych lat studiów licencjackich wszystkich kierunków w Akademii Pomorskiej! 6 października 2017 r. zapraszamy na zebranie na temat funkcjonowania naszej Uczelni, działalności Samorządu Studenckiego, Wirtualnego Dziekanatu, pomocy materialnej itp.