W dniu 25 września br. rozpoczęła obrady Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych, której przewodniczy prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Gospodarzem wrześniowego posiedzenia jest Akademia Pomorska w Słupsku z JM Rektorem dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniewem Osadowskim.

22 września 2017r. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Gdańsku oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zorganizowały w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku uroczystości Jubileuszu 60-lecia debiutu Janiny Wieczerskiej i 90-lecia urodzin Zbigniewa Szymańskiego oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona.

Po kwietniowej konferencji „Teatr w szkole kaszubskiej”, a także po ubiegłorocznej w Redzikowie „Teatr w szkole” Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ponownie zaprosiło Teatr STOP do realizacji zajęć w Spotkaniach Teatralnych ZDRZADNIÔ TESPISA, które odbędą się pod patronatem JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dra hab. inż., prof. nadzw. Zbigniewa Osadowskiego i prof. dra hab. Edmunda Wittbrodta, Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

knowledgeNCN wraz z EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.