Zwracamy się z uprzejmą prośbą do starostów poszczególnych lat o przekazanie informacji dotyczących ubezpieczenia NW i OC osobom zainteresowanym. Lista zbiorcza jest do pobrania w załączniku. NW i OC jest obowiązkowe w przypadku praktyk i staży. Termin obowiązuje do 30.11.2017 r.

W dniach 10-12 października 2017 r. w Rzymie odbyła się w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych i Kolegium Ukraińskim św. Jozafata międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kościół katolicki w procesie pojednania polsko-ukraińskiego”. Zorganizowana została w ramach obchodów trzydziestej rocznicy ogłoszenia deklaracji o pojednaniu między Polakami i Ukraińcami.

Po raz siedemnasty Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza serdecznie wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Lidze Matematycznej im. Zdzisława Matuskiego – to konkurs dla wytrwałych i zdolnych miłośników królowej nauk – matematyki.

16 października br. odbyła się w Krakowie w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN uroczysta inauguracja 72. Roku Akademickiego 2017/2018, w której uczestniczył Prorektor ds. Nauki naszej Uczelni dr hab. Aleksander Astel, profesor Akademii Pomorskiej.