Instytut Nauk o Zdrowiu po raz kolejny w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Europa-Direkt, realizuje międzynarodową wymianę dla uczniów oraz studentów kierunków pielęgniarskich z Niemiec, Francji i Polski. W trakcie projektu uczestnicy otrzymują możliwość porównania niemieckiego, francuskiego oraz polskiego systemu edukacyjnego w kontekście zdobywanego zawodu. Udział w projekcie umożliwia wymianę poglądów odnośnie aktualnej tematyki związanej z opieką zdrowotną i pielęgniarstwem w Europie.

8 listopada 2017 r. o godz. 17:00. zapraszamy do auli Instytutu Neofilologii AP w Słupsku na 102. spotkanie Klubu Obieżyświata, którego gościem będzie Wojciech Dąbrowski – podróżnik, inżynier i dziennikarz, entuzjasta i popularyzator niskobudżetowych podróży po świecie, wieloletni członek The Globetrotters Club w Londynie. Wojciech Dąbrowski odwiedził 238 państw świata, nigdy nie korzystając ze wsparcia finansowego jakichkolwiek instytucji.

Akademia Pomorska w Słupsku wraz z Partnerem Projektu – Słupską Izbą Przemysłowo- Handlową na Region Słupski przystępuje do organizacji staży zawodowych dla nauczycieli akademickich, którzy są zatrudnieni w Akademii Pomorskiej w Słupsku, w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego celem podniesienia kwalifikacji w zakresie kształcenia praktycznego na kierunkach modyfikowanych w ramach Projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

12 i 13 października br. w Toruniu odbyły się obrady Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uniwersytet Mikołaja Kopernika po raz pierwszy zorganizował posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uczestniczyli w nich Rektorzy polskich uczelni z JM Rektorem Akademii Pomorskiej w Słupsku dr. hab., prof. nadzw. Zbigniewem Osadowskim, a także wielu gości reprezentujących świat nauki.