KondolencjeZ powodu śmierci Ojca wyrazy głębokiego współczucia Panu dr. Grzegorzowi Piekarskiemu z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej naszej Uczelni składa
Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka.

Prosimy zapoznać sie z Pismem okólnym JM Rektora Akademii Pomorskiej w sprawie skróconych dni pracy.

Uprzejmie zapraszam na 10. posiedzenie XV  kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku, które odbedzie się 21 czerwca 2017r. (środa) o godzinie 13:00 w Sali Senatu, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 (IIp., sala nr 302)

Przewodniczacy Senatu, Rektor
dr hab. inż. prof. nadzw. Zbigniew Osadowski

Porządek obrad

Zgodnie z Pismem okólnym Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku ogłasza się dzień 16 czerwca 2017r. dniem wolnym od pracy dla Pracowników Administracji AP w Słupsku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pismo okólne nr R.022.5.17