Akademia Pomorska w Słupsku poszukuje kandydata do pracy na stanowisku dotyczącym współpracy międzynarodowej i programów europejskich

Opis stanowiska

 • współpraca z uczelniami i organizacjami zagranicznymi, zarządzanie istniejącą współpracą,w tym prowadzenie dokumentacji i bieżącej korespondencji 
 • współpraca z jednostkami Uczelni w zakresie prowadzonej przez nie współpracy w ramach badawczych programów międzynarodowych 
 • koordynacja programów edukacyjnych: ERASMUS, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Tempus, Ceepus i inne

Wymagania 

 • znajomość przepisów związanych z programem Erasmus + (znajomość innych programów mile widziana) 
 • praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym 
 • praktyczna znajomość innego języka obcego na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutem 
 • dobra znajomość pakietu MS Office 
 • zdolności organizacyjne 
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne 
 • inicjatywa w działaniu 
 • sumienność i skrupulatność w realizacji powierzonych zadań 
 • doświadczenie w pisaniu projektów oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będą mile widziane

Oferujemy 

 • możliwość rozwoju osobistego, w tym udział w szkoleniach 
 • pakiet socjalny 
 • przyjazny klimat pracy i współpracy 
 • zatrudnienie – umowa o pracę

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny 
 • CV 
 • Kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie 
 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony AP: http://apsl.edu.pl/administracja/struktura > zakładka: Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych – Kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę)

Wymagane dokumenty prosimy składać osobiście:
w Kancelarii Ogólnej AP ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk, Budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego, pokój 35 tel. (059) 840-53-27, lub
elektronicznie: renata.rudziecka@apsl.edu.pl

Termin składania dokumentów: do 27 września 2017 r.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do 29 września 2017 r.

Szczegółowych informacji udziela: Kierownik Biura ds. Nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku Renata Rudziecka w godz. 10 - 14 tel. (059) 840-59- 46

Zaproszenie na 11

KondolencjeWyrazy głębokiego współczucia dla Pani dr Justyny Ratkowskiej-Pasikowskiej z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej naszej Uczelni z powodu śmierci Ojca
składa Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka.

KondolencjeWyrazy głębokiego współczucia dla Pani prof. Agnieszki Zalewskiej-Meler z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej naszej Uczelni z powodu śmierci Ojca
składa Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka.