Prosimy zapoznać się z Pismem okólnym Rektora w sprawie ustalenia 2 maja br. dniem wolnym od pracy.

8. posiedzenie zwyczajne XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Senatu przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 (II p., s. 302). 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Przyjęcie protokołu z 1. Posiedzenia nadzwyczajnego XV kadencji Senatu z dnia 19 kwietnia 2017 r.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Filologia  SPS o profilu ogólnoakademickim.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Filologia  SDS o profilu ogólnoakademickim.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Filologia polska  SPS o profilu ogólnoakademickim.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Filologia polska  SDS o profilu ogólnoakademickim.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunku studiów drugiego stopnia Pielęgniarstwo o profilu praktycznym.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Wydziału Zarządzania i Bezpieczeństwa. 
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.

                                                                                  

pismo okolne R.022.1.17Prosimy zapoznać się z Pismem okólnym Rektora, w sprawie zwolnienia pracowników od świadczenia pracy w dniu 14 kwietnia 2017r.

Stypendia SPES grafika 2017

Szanowni Państwo,

rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, które opiekują się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Dodatkowo w załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje oraz grafikę do wykorzystania na stronach internetowych. Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, zapraszamy do dostępnej przez stronę https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek bazy danych.

Link do pliku z informacjami