Link do informacji o obowiązkowym szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych.

Wyrazy głębokiego współczucia Panu Prorektorowi ds. Nauki dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksandrowi Astelowi i emerytowanemu Pracownikowi Wydawnictwa AP i Biura Rektora Akademii Pomorskiej Pani Alicji Astel z powodu śmierci Mamy i Babci składa Rektor i cała społeczność akademicka.

Wyrazy głębokiego współczucia Pani Ewie Pędzich z powodu śmierci Brata składają Pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  oraz Rektor i cała społeczność akademicka.

Nagrody Rektora dla Pracowników Akademii Pomorskiej

Na podstawie § 10 Regulaminu przyznawania nagród Rektora uprzejmie informujemy, że następujące osoby otrzymały nagrody indywidualne III stopnia:

Dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksander Astel - za dorobek naukowy

Nagroda zespołowa III st.: Prof. dr hab. Piotr Kołakowski, Prof. dr hab. Wojciech Skóra, dr Sylwia Górzna - za dorobek naukowy

Dr hab., prof. nadzw. Dariusz Ficek - za dorobek organizacyjny

Dr hab., prof. nadzw. Andrzej Urbanek: za dorobek organizacyjno-dydaktyczny

Dr Piotr Frąckiewicz - za dorobek naukowy

Dr Tomasz Maliszewski - za dorobek naukowy

Dr Grzegorz Piekarski: za dorobek organizacyjno-dydaktyczny

Dr Justyna Ratkowska – Pasikowska: za dorobek organizacyjno-dydaktyczny

Dr Halyna Tkachenko - za dorobek organizacyjno-dydaktyczny

Serdecznie gratulujemy!