Szanowna Kadro Akademicka!
Uprzejmie zapraszamy w dniach 6-7 czerwca br. na prezentację założeń Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Prosimy zapoznać sie z Pismem okólnym Rektora w sprawie zwolnienia pracowników od świadczenia pracy w dniu 16 czerwca 2017 r.

Prosimy zapoznać sie z Pismem okólnym Rektora w sprawie godzin rektorskich.

Prosimy zapoznać sie z Pismem okólnym Rektora w sprawie XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki.