Wyrazy głębokiego współczucia Pani Ewie Pędzich z powodu śmierci Brata składają Pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  oraz Rektor i cała społeczność akademicka.

Nagrody Rektora dla Pracowników Akademii Pomorskiej

Na podstawie § 10 Regulaminu przyznawania nagród Rektora uprzejmie informujemy, że następujące osoby otrzymały nagrody indywidualne III stopnia:

Dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksander Astel - za dorobek naukowy

Nagroda zespołowa III st.: Prof. dr hab. Piotr Kołakowski, Prof. dr hab. Wojciech Skóra, dr Sylwia Górzna - za dorobek naukowy

Dr hab., prof. nadzw. Dariusz Ficek - za dorobek organizacyjny

Dr hab., prof. nadzw. Andrzej Urbanek: za dorobek organizacyjno-dydaktyczny

Dr Piotr Frąckiewicz - za dorobek naukowy

Dr Tomasz Maliszewski - za dorobek naukowy

Dr Grzegorz Piekarski: za dorobek organizacyjno-dydaktyczny

Dr Justyna Ratkowska – Pasikowska: za dorobek organizacyjno-dydaktyczny

Dr Halyna Tkachenko - za dorobek organizacyjno-dydaktyczny

Serdecznie gratulujemy!

 

W dniach 5-6.12.2016 i 12.12 oraz 14.12.2016 r. zapraszamy Pracowników poszczególnych Instytutów Akademii Pomorskiej na spotkanie z władzami rektorskimi, którego tematem jest Pięcioletni plan rozwoju na lata 2017-2021 Akademia Pomorska 5+. Harmonogramy spotkań znajdują się w Instytutach AP w Słupsku.

wstegaZ powodu śmierci Taty wyrazy głębokiego współczucia Panu dr. hab. prof. nadzw. Przemysławowi Kowiańskiemu składają pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu, 

Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka