Prosimy zapoznać sie z Pismem okólnym Rektora w sprawie zwolnienia pracowników od świadczenia pracy w dniu 16 czerwca 2017 r.

Prosimy zapoznać sie z Pismem okólnym Rektora w sprawie godzin rektorskich.

Prosimy zapoznać sie z Pismem okólnym Rektora w sprawie XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Uprzejmie zaproszamy na 9. posiedzenie XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej, które odbędzie się 24 maja 2017 r (środa) o godzinie 10:00 w Sali Senatu przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 (II p., sala 302)

Porządek obrad