wstegaZ powodu śmierci Mamy wyrazy głębokiego współczucia Pani dr Annie Kamińskiej składają pracownicy Instytutu Fizyki 

Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka

wstegaZ powodu śmierci Mamy wyrazy głębokiego współczucia Pani mgr Danucie Rosa 
składają pracownicy Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej
oraz Rektor, Senat i cała społeczność akademicka.

wstegaZ powodu śmierci Taty wyrazy głębokiego współczucia Pani dr hab., prof. nadzw. Katarzynie Jerzak 
składają pracownicy Instytutu Neofilologii
oraz Rektor, Senat i cała społeczność akademicka.

wstegaZ powodu śmierci Brata wyrazy głębokiego współczucia Pani dr hab., prof. nadzw. Wandzie Woronowicz 
składają pracownicy Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej
oraz Rektor, Senat i cała społeczność akademicka.