KondolencjeZ powodu śmierci Mamy wyrazy głębokiego współczucia Panu Mariuszowi Kusowi z Biblioteki Akademii Pomorskiej w Słupsku
składa Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka.

KondolencjeZ powodu śmierci Ojca wyrazy głębokiego współczucia Panu dr. Grzegorzowi Piekarskiemu z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej naszej Uczelni składa
Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka.

KondolencjeZ powodu śmierci Ojca wyrazy głębokiego współczucia Panu prof. Aleksandrowi Kuczabskiemu z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych naszej Uczelni składa
Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka.

Prosimy zapoznać sie z Pismem okólnym JM Rektora Akademii Pomorskiej w sprawie skróconych dni pracy.